Copyright

Onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is bij wet verboden om, zonder onze schriftelijke toestemming onderdelen over te nemen, te kopiŽren, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Intellectueel eigendomsrecht

Wij behouden het recht om op alle teksten, afbeeldingen, het ontwerp, de lay-out en de broncode van deze website, alsmede onze werkwijze en advies methode, reken modules, te downloaden documenten zoals formulieren, voorbeelden, berekeningen en rapporten, zulks in de ruimste zin van het woord.

Verbod

Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan de in de voorgaande alinea genoemde onderwerpen, te kopiŽren of anderszins te verveelvoudigen, na te bootsen, te verhandelen, toe te eigenen, te openbaren, te exploiteren, hiervan afgeleide vormen te creŽren of aan derden op enigerlei wijze ter beschikking te stellen.

Bewaking

De bewaking van onze intellectuele eigendomsrechten hebben wij uitbesteed aan een advocaten kantoor.

Copyright De Financieelspecialist B.V.
>